MALERIER:

De aller fleste av maleriene er utført i akryl på lerret. Enkelte arbeider er utført i pastell.

Billedspråket varierer avhengig av type motiv og uttrykk jeg ønsker å formidle. Jeg arbeider ofte naturalistisk når jeg maler stilleben.

En viktig del av dette arbeidet er å sammenstille objekter med ulik form og overflate som reflekterer og komplimenterer hverandre på en interessant måte.

Mange av maleriene i galleriet er inspirert av musikk og dans.

Her benyttes et ornamentalsk billedspråk som for meg assosierer til musikalske kvaliteter.

Den største utfordringen er å fortolke en usynlig og bevegelig kunstform til et synlig statisk motiv.

Jeg forsøker å formidle musikkens flyktige karakter og bevege seerens blikk.